Cây Lăn Bụi Đa Năng – Màu Đen
Tặng 1 Lõi Thay Thế

1 đánh giá
C4608

199.000

<div style=”max-width: 470px; border: 1px dashed #c71d28;”>

<div style=”float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;”><img src=”https://colocolo.vn/wp-content/uploads/2020/12/Gift@2x-2.png” width=”16px” height=”16px” /></div>

<div style=”margin-left: 10px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-weight: bold; font-size: 16px; color: #c71d28;”>  Tặng kèm lõi thay thế trị giá 70K từ ngày 15.06 đến 22.06.2022 </div>

</div>

Tình trạng: Còn hàng