Combo Chị Đại Dọn Dẹp

1 đánh giá
C2470 + 1 lõi C4351 + C4607/C4608

568.000

8 sản phẩm

01 Cây lăn bụi sàn nhà cán dài + 01 Lõi thay thế + 01 Cây lăn bụi siêu tiện lợi

Tình trạng: Còn hàng