Combo Chị Đại Dọn Dẹp

C2470 + 1 lõi C4351 + C4607/C4608

568.000VNĐ

01 Cây lăn bụi sàn nhà cán dài + 01 Lõi thay thế + 01 Cây lăn bụi siêu tiện lợi

Tình trạng: Còn hàng